Visie Maatschappelijke Participatie

“Het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven”

Albert Einstein

Verbonden

We kennen elkaar en helpen elkaar.

Vertrouwd

We kunnen ons zelf zijn en worden serieus genomen.

Vlakbij

We kennen de weg naar voorzieningen in de buurt.

Vindingrijk

We gebruiken de slimste hulpmiddelen.

Voorkomen

We treden preventief op

Vooruit!

We pakken samen door

 1. Betrokken: We zijn betrokken bij elkaar en helpen elkaar waar mogelijk.
 2. Samen: We verbinden verschillende doelgroepen aan elkaar en we werken actief samen.
 3. Delen: We kennen elkaars behoeften, uitdagingen, kennis en kunde.
 4. Vertrouwen: Daar bouwen we op en we durven te vragen.
 5. Aanvullend werken: Professionele zorg en hulp in/uit de eigen omgeving vullen elkaar soepel aan.
 1. Veilig: We kunnen ons zelf zijn, we worden serieus genomen en we nemen onszelf serieus.
 2. Maatwerk: Er wordt zoveel mogelijk op maat georganiseerd, digitaal of persoonlijk.
 3. Informatief: Informatie is duidelijk en altijd beschikbaar.
 4. Vangnet: Er is hulp beschikbaar als we het zelf even niet kunnen.
 5. Verwachting: We weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.
 1. Dichtbij: De voorzieningen zijn in de buurt en dichtbij huis.
 2. We kennen de weg naar de voorzieningen of weten die gemakkelijk te vinden.
 3. Korte lijntjes: Communicatielijnen zijn kort en duidelijk en we weten wie we aan kunnen spreken.
 4. Laagdrempelig: Voorzieningen zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk.
 5. Open voor elkaar: We doen het samen.
 1. Slimme hulpmiddelen: We zijn bij de tijd en we leren ermee om te gaan.
 2. Experimenteren: We experimenteren actief met de nieuwste middelen.
 3. Open blik: We staan open voor nieuwe ontwikkelingen.
 4. Slimme combinaties: We maken slimme combinaties in samenwerkingen.
 5. Slim samen, samen slim: We werken op de slimst mogelijke manier samen.
 1. Preventie: Denken en handelen gericht op voorkomen of beperken van onwenselijke situaties.
 2. Vroegsignalering: Hoe eerder signalen bekend zijn hoe sneller hulp geboden kan worden.
 3. Informatie en advies: Weten waar we met een vraag terecht kunnen.
 4. De vraag centraal: Luister naar de behoefte en zorg dat het aanbod daarop aansluit.
 5. Zichtbaar: We zijn er voor elkaar en laten dat ook zien en merken.
 1. Focus: We denken gericht en maken keuzes.
 2. Concreet: We komen snel van idee naar uitvoering.
 3. Creativiteit: We laten ons niet leiden of beperken door regels en bureaucratie.
 4. Inspiratie: We gaan samen op zoek naar mogelijkheden om goede ideeën te realiseren.
 5. Actief samen: We werken actief met alle partijen samen om concrete resultaten te boeken.