De afgelopen drie maanden zijn Veldhovenaren, instellingen, organisaties en gemeente samen op verkenning gegaan hoe deelname aan het maatschappelijk leven eruit zou kunnen zien.

In de startbijeenkomst op 8 mei is een eerste verkenning gedaan naar uw ideeën over deelnemen aan de Veldhovense samenleving. Tijdens vervolgbijeenkomsten op 29 mei en 15 juni is verdieping aangebracht.

Met tevredenheid wordt teruggekeken op deze vervolgbijeenkomsten. Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor de geleverde energie en voor de gegeven input! Het vervolgproces met betrekking tot de visie Maatschappelijke Participatie ziet er als volgt uit:

• 10 oktober 2017 – Beeldvormende raadsvergadering
• 28 november 2017 – Oordeelsvormende raadsvergadering
• 19 december 2017 – Besluitvormende raadsvergadering

Als u tussentijds ideeën of vragen heeft, neemt u dan gerust contact op. Silvie van Gansewinkel of Francis van Boxtel zijn uw contactpersonen. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 040.